title

Landbrug

Frederiks-Eg er et planteavlsbrug på 284 ha, heraf 19 ha skov, mose, eng og gårdsplads, beliggende nord for Herlufmagle.

Jordtypen er god muldet lerjord og velarronderet. Der lægges vægt på et sundt og varieret sædskifte. Dyrkning af sukkerroer, ærter, raps, græsfrø og fremavl af korn.Planteavl drives ved forvalter med løs medhjælp i sæsonen.

Hovedbygning fra 1847 i senempire. Avlsbygninger fra 1952-83.

Maskinpark:
Der er 1 stk. 20 fods mejetærsker og 4 traktorer fra 80-170 hk.

Kornlager:
Plan- og silolager med gennemløbstørreri (7 tons 4 % pr. time) til 14.000 tdr.
EU-lager på 35.000 tdr.

Halm:
Udlægshalm og halm til eget halmfyr bjerges. Resten snittes.